Η ασυλληπτη παγκοσμιοποιηση

“Παρά την ευρεία επικράτησή του, ο όρος παγκοσμιοποίηση δεν έχει μια συγκεκριμένη έννοια. Τη μια στιγμή μπορεί να αναφέρεται σε μια διαφημιστική εκστρατεία χωρίς σύνορα και την άλλη σε ένα οργανωτικό πλαίσιο το οποίο υποτίθεται θα πρέπει να τραβήξει την προσοχή στις εθνικές διαφορές. Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι μια συνεκτική ιδέα, όσο μια ασαφής αίσθηση”

Ο δρ Χάρης Βλάδος ερμηνεύει με άριστο μεθοδολογικά τρόπο τη δυναμική και το περιεχόμενο της παγκοσμιοποίησης αλλά και την αλληλεπίδρασή της με την επιχειρηματική καινοτομία και τη διαχείριση των αλλαγών σε συνθήκες κρίσης. Ο οικονομικός μετασχηματισμός και η τεχνολογική προσαρμογή αποδίδονται εύληπτα με πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων από την επιχειρηματική πρακτική.Απαραίτητο εφόδιο για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τη διαδικασία παραγωγής και διαχείρισης της καινοτομίας αλλά και τον τρόπο αποτελεσματικής διοίκησης σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον.
*** Ο Δρ. Χάρης Βλάδος είναι Λέκτορας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο αντικείμενο των «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων», στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Τέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης) και Συντονιστής Βιομηχανικής Πολιτικής στην ΝΔ (Τομέας Οικονομίας και Ανάπτυξης)pluralismos
pluralismos