η κοινή ρίζα ξενοφοβίας, λαϊκισμού και οχλοκρατίας ...

Η ξενοφοβία είναι, απλώς, μια πλευρά ενός πολύπλοκου συμπεριφορικού και ιδεολογικού πολύγωνου …
Άλλες συναφείς και απολύτως συνδεδεμένες πλευρές του είναι η έλλειψη εργασιακής αυτοπεποίθησης, η ανεπαρκής προσαρμοστικότητα, η φτωχή σε δεδομένα κοσμοαντίληψη, η περιορισμένη πρόσληψη βιωμάτων …


… που ξεπερνούν την τοπική σφαίρα διαβίωσης, το υποτυπωδώς καλλιεργημένο πολιτισμικό υπόβαθρο, οι πολύ χαμηλές προσδοκίες κοινωνικής ανέλιξης και ο εν γένει κακομοίρικος τρόπος ζωής …
Μην εκπλήσσεσθε, λοιπόν …
Αυτή είναι η κοινή ρίζα κάθε λαϊκισμού, “πσεκασμού” και οχλοκρατίας …
Κι αυτή δύσκολα καταπολεμιέται …
Δυστυχώς …
Μονάχα μέσα σε μια διαδικασία γρήγορης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά αυτό το πρόβλημα …