Υπήρξε ποτέ άλλη, δημοκρατικά εκλεγμένη, ελληνική κυβέρνηση που να είναι τόσο ανίκανη και τόσο (αυτό)καταστροφική, από το 1830 μέχρι σήμερα;

Προσοχή! Δεν είναι ρητορικό ερώτημα.

Πραγματικά αναρωτιέμαι.

Θυμάστε άλλη κυβέρνηση που κάθε ημέρα που περνούσε να επιδείνωνε τη διεθνή θέση της Ελλάδας και ταυτόχρονα την καθημερινότητα των κατοίκων της;


Αριστείδης Χατζής