Το “Έπος” του 2015 και άλλες Ιστορίες της 4ης Ιουλίου

Το “Έπος” του 2015 και άλλα συμβάντα της 4ης Ιουλίου :

Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν

Παρακολουθήστε τον pluralismos.gr και τις καθημερινά προγραμματισμένες ιστορικές αναδρομές του…και ανατρέξτε στο αρχείο του