Ποιός διασφαλίζει τις καταθέσεις;

“Εφόσον η κατάθεση θεωρείται πλέον επενδυτικό προϊόν μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει εάν εξακολουθεί να υφίσταται και πώς ορίζεται η έννοια της αποταμίευσης;Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business


 

Υπάρχει κανείς ευρωπαϊστής που να επεξηγήσει τι σημαίνει η δήλωση της Μέρκελ ότι απορρίπτει την ευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων;

Ποιός διασφαλίζει τις καταθέσεις;

Το ΤΕΚΕ με τα 3δις διαθέσιμα; [1]

Ποιός;

Ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων που δεν υπάρχει και αν ποτέ δημιουργηθεί θα έχει πόρους κάποια στιγμή μετά το 2024 ίσους με το 0,0% του κοπανιστού αέρα;

Ποιός εγγυάται τις καταθέσεις;

Απάντηση:

Όπως και πριν έτσι και τώρα
ουδείς είναι η απάντηση.

Λαϊκισμός ή ωμή πραγματικότητα;”

 


Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business


[1] –>> σελ. 26


Leave a Reply