Μια μικρή ιστορική αναδρομή σε (κατά τη γνώμη μας)

σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν τo 2017

που πλέον ετοιμάζεται να μας εγκαταλείψει