Ω ρε μάνα μου με 200 μωβάκια τι κάνεις σήμερα

 

“ Ο δανειολήπτης δεν θα μπορούσε να λάβει από την τράπεζα ευνοϊκή πρόταση για ρύθμιση του μη εξυπηρετούμενου δανείου επειδή η τράπεζα θα κατηγορούνταν για απιστία.Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business


 

Έτσι αντί να αλλάξουμε τον νόμο για την απιστία (ποιος είναι αυτός;) θα εκχωρηθούν τα δάνεια σε ειδικές εταιρίες, και εν πλήρη πίστη, οι οποίες θα προσφέρουν στον δανειολήπτη ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από τις τράπεζες μια και θα αγοράσουν τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών σε χαμηλότερη τιμή από την ονομαστική αξία.

Θεσπίζεται λοιπόν νόμος για την ίδρυση εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων οι οποίες θα αδειοδοτούνται και θα εποπτεύονται από τον θεσμό ρεντίκολο.

Οι παίκτες στην νέα αγορά που θα δημιουργηθεί, και για να διασφαλίσουν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ ενώ στα πλαίσια της ευστάθειας προβλέπεται και η άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Οι δε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα μπορούν μετά από άδεια της Τράπεζας της Ελλάδας να χορηγούν και νέα δάνεια ή πιστώσεις σε δανειολήπτες που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους έτσι ώστε να τα αναχρηματοδοτήσουν.

Από τον νέο νόμο για την διαχείριση των κόκκινων δανείων …

Ω ρε μάνα μου τι κάνεις σήμερα με 200 μωβ!?!?!?”


Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business

Leave a Reply