“ Η άρνηση στις μεταρρυθμίσεις και στις προσαρμογές έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος
της Ελληνικής κοινωνίας, μετά απο 7 χρόνια προγράμματος να βλέπει
με καλό μάτι τη “σωτηρία” μέσω της δραχμής, την απομόνωση απο την ΕΕ και τον ξεχωριστό δρόμο