Το νέο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «στον κόσμο»

Με μια έκθεση, περίπου εβδομήντα έργων, σε συνεργασία με το Μ ΗΚΑ (Φλαμανδικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Αμβερσας), που θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο, το νέο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εγκαινιάζει τον χώρο των Περιοδικών Εκθέσεων και την σειρά με τίτλο «Το ΕΜΣΤ στον κόσμο».

Ο σχεδιασμός της έκθεσης αυτής, η οποία θα είναι η πρώτη του Μουσείου σε κανονική λειτουργία, ξεκίνησε το 2015 με στόχο να συνδεθεί το ΕΜΣΤ με άλλα Μουσεία και Ιδρύματα Σύγχρονης και Μοντέρνας Τέχνης ανά τον κόσμο. Σε αυτήν τη σειρά, έργα της συλλογής του ΕΜΣΤ θα «συνομιλούν» με έργα από τις συλλογές των άλλων Μουσείων, αναδεικνύοντας συγγένειες, διαφορετικές προσεγγίσεις, ρεύματα και δυναμικές της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Σκοπός είναι η μελέτη για την συμβολή της σύγχρονης τέχνης στον προβληματισμό και τις αντιδράσεις επί καίριων ζητημάτων τοπικών και παγκόσμιων. Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο θα εδραιωθεί η σύμπραξη σε επίπεδο καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό με άλλους οργανισμούς που έχουν τις ίδιες αρχές και τον ίδιο προσανατολισμό με το ΕΜΣΤ.

Η έκθεση θα διαρθρώνεται σε θεματικές που θα υποστηρίζονται από τρία έργα, ενός Έλληνα, ενός Βέλγου και ενός τρίτης εθνικότητας καλλιτέχνη, από τις συλλογές των δύο Μουσείων. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Βέλγιο, όπου θα εγκαινιαστεί τον Απρίλιο του 2017 ταυτόχρονα με τους χώρους του ανακαινισμένου M HKA.

ΑΠΕ-ΜΠΕ