…Το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας, θεωρείται ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Η κατάσταση στη Φινλανδία δεν ήταν πάντα όπως σήμερα. Τη δεκαετία του ’80, οι κείμενες αντιλήψεις των Φινλανδών υποστήριζαν πως η παιδεία δεν είναι κάτι σημαντικό, ούτε παίζει ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, η χώρα βίωσε μεγάλη οικονομική κρίση. Αυτό ενίσχυσε την απόφαση να στραφεί προς μια οικονομία βασισμένη στη γνώση και να επενδύσει στην Παιδεία, την Έρευνα και την Καινοτομία…