Μια μυστική συνομιλία Ελευθέριου Βενιζέλου – Κέυνς που φωτίζει το σημερινό μας πρόβλημα

Ομιλία (video) στο σχέδιο νόμου:

«Κύρωση του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους, οικονομικού έτους 2012»

του Μιμη Ανδρουλακη
Thessallloniki