Ξανά Ενεργοί Επιχειρηματίες από…Ισόβιοι Οφειλέτες

Πολύ συζήτηση έχει γίνει για το ελληνικό χρέος. Το χρέος της Ελλάδας προς πιστωτές και πως αυτό θα απομειωθεί… Παρά τον μετασχηματισμό του μεγαλύτερου μέρους του σε ιδιωτικό μέσω της υπερφορολόγησης, η ύφεση δεν βοήθησε ούτε στην τελική μείωσή του.

Το δημόσιο χρέος όμως μέχρι το 2020 είναι εξασφαλισμένο από τους πιστωτές μας και μικρή σημασία έχει σήμερα για την πραγματική οικονομία. Τα επιτόκια που πληρώνουμε είναι υπερβολικά μικρά για να έχουν επίπτωση σε αυτήν.Δημήτρης Πιστής

ΕΥ.ΜΕ.ΣΥΝ.: “Υπερβολικό Χρέος”Έχει όμως πολύ μεγάλη επίπτωση το υπερβολικό και συνεχώς αυξανόμενο ιδιωτικό χρέος που αποτελεί την βασική τροχοπέδη για ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα.

Λύση σε αυτό θα μπορούσε να είναι αυτό που επιτρέπεται σε πολλές χώρες του κόσμου.
Η αποδοχή της χρεοκοπίας φυσικού προσώπου.

Δηλαδή όπως επιτρέπεται να χρεοκοπεί μια επιχείρηση και να μην πληρώνει τα χρέη της πέραν των περιουσιακών της στοιχείων, έτσι και για τα φυσικά πρόσωπα.

Ένας πολίτης που έχει συσσωρεύσει υπερβολικά χρέη και αδυνατεί να τα πληρώσει, αιτείται την χρεοκοπία του που συνεπάγεται και την πληρωμή των με όσα περιουσιακά στοιχεία έχει.

Μετά την χρεοκοπία ξεκινά από την αρχή.
Αυτό φυσικά σημαίνει πως η υπόλοιπη κοινωνία πληρώνει αυτά τα χρέη έμμεσα.

Κάτι τέτοιο θα ήταν μια λύση στο πρόβλημα αν δεν συνέτρεχαν δύο πολύ σημαντικές ιδιομορφίες στο πρόβλημά μας.

Πρώτη, το μεγάλο μέγεθος του ιδιωτικού χρέους που σε περίπτωση διαγραφής και έμμεσης μεταφοράς τους στην υπόλοιπη κοινωνία θα σημάνει και μια κατακρήμνιση των αποθεματικών των υπολοίπων και φυσικά την χρεοκοπία πολλών περισσοτέρων.

Δεύτερη, η έλλειψη τεχνογνωσίας από την ελληνική δικαιοσύνη ώστε να μπορέσει να φέρει με αποδοτικά αποτελέσματα την ευθύνη για την αποδοχή ή όχι της φυσικής χρεοκοπίας προσώπων που μπορεί να έχουν περιουσιακά στοιχεία εκτός της χώρας ή κρυμμένα από τους φορολογικούς μηχανισμούς ενώ δείχνουν μπατίρηδες στη ΔΟΥ τους.

Λύση όμως θα μπορούσε να επιτευχθεί με έναν άλλο, πολύ απλούστερο και δικαιότερο τρόπο που κανείς δεν θα έφερε αντίρρηση και θα βελτίωνε σε μια στιγμή την δυνατότητα του επιχειρείν.

Οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν χρέη στο ασφαλιστικό ταμείο τους (πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κα.). Με μια σωστή αντιμετώπιση των υπαρχόντων συντελεστών του ΕΦΚΑ και όχι αυτό το έκτρωμα με την εξοντωτική υπερφορολόγηση και με το πάγωμα των παλιότερων οφειλών, έχεις άμεσα σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα με την χρεοκοπία που συζητούσαμε.

Πάγωμα, εννοώ την διαγραφή των ετών που οφείλεις ως συντάξιμα χρόνια με την δυνατότητα πληρωμής τους στο μέλλον χωρίς προσαυξήσεις. Από αυτά θα αφαιρεθούν οι προσαυξήσεις και φυσικά ο κλάδος υγείας για όση περίοδο δεν είχες θεωρημένο βιβλιάριο υγείας.

Η απώλεια των όποιων εσόδων από την μερική πληρωμή αυτών των χρεών (που στην πλειοψηφία τους είναι ανείσπρακτα) θα αντισταθμιστεί από την ανάπτυξη και την αποδέσμευση κεφαλαίων για επιχειρηματικότητα.

Το μεγαλύτερο όμως κέρδος θα είναι η ψυχολογία των επαγγελματιών,
που εν μια νυκτί από ισόβιοι οφειλέτες θα γίνουν ξανά ενεργοί επιχειρηματίες.


Δημήτρης Πιστής

Αντιπρόεδρος Ευ.Με.ΣΥΝ

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π


Γίνε κύτταρο της Σύνθεσης!  Μπορείτε να κάνετε αίτηση συμμετοχής στην ομάδα μας…
Γίνε μέρος της λύσης! http://www.eumesin.blogspot.gr/
Γίνε μέλος του ΕΥΜΕΣΥΝ! https://www.facebook.com/eumesin/

Καλωσόρισμα – Ευ.Με.ΣΥΝ. – Ευρωπαϊκής Μεταρρυθμιστικής Σύνθεσης

Γίνε κύτταρο της Σύνθεσης!  Μπορείτε να κάνετε αίτηση συμμετοχής στην ομάδα μας…
Γίνε μέρος της λύσης! http://www.eumesin.blogspot.gr/
Γίνε μέλος του ΕΥΜΕΣΥΝ! https://www.facebook.com/eumesin/