Για να μην ξεχνάμε το παρελθόν
καθώς βλέπουμε στο μέλλον …
αποσπάσματα απο την συζήτηση των δύο στο World Economic Forum
… στα αγγλικά …