Κάνοντας δύσκολη την ζωή του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τι απαντήσεις θέλω να ακούσω για αρχή απο τον φιλελεύθερο Κυριάκο Μητσοτάκη


Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business


Πώς θεωρεί, εάν θεωρεί, ότι θα πρέπει, αν πρέπει, να ανασχεδιαστεί το μεταπολεμικό σύστημα του Bretton Woods; Προς ποιά κατεύθυνση; Πιστεύει ότι χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο νόμισμα, εάν ναι σε ποια βάση θα πρέπει αυτό να εκδοθεί και να κυκλοφορεί; Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος θεσμών όπως για παράδειγμα η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών;

Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών; Πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδας ταυτόχρονα να έχει το εκδοτικό προνόμιο, να εποπτεύει το τραπεζικό σύστημα, να διαχειρίζεται το κοινό κεφάλαιο και να είναι ταμίας του Κράτους;

Πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδας να εθνικοποιηθεί ή όχι; Έχει ή όχι την πρόθεση να παρέμβει για την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος;

Αντιλαμβάνεται, και πώς, την απελευθέρωση του νομισματικού συστήματος; Θα επιτρέψει την νόμιμη εξόφληση υποχρεώσεων στο κράτος σε άλλη λογιστική μονάδα εκτός του ευρώ ή όχι; Πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει κράτος με μηδενικούς φόρους εισοδήματος ναι ή όχι, και εάν ναι πώς;

Θεωρεί ή όχι ότι είναι πρόβλημα η συγκέντρωση του τραπεζικού κλάδου; Αν ναι, πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα; Θα ενθαρρύνει την δημιουργία συνεταιριστικών τραπεζών; Όταν στην Γερμανία υπάρχει συνεταιριστική τράπεζα με 300.000 ευρώ κεφάλαια, στην Ελλάδα θα μειώσει τα κεφάλαια για την σύσταση συνεταιριστικών τραπεζών;

Πρέπει ή όχι να έχει η χώρα έναν ισχυρό δημόσιο αναπτυξιακό και καταθετικό πυλώνα; Υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόθεση για την δημιουργία μίας αμιγούς εθνικής δημόσιας Αναπτυξιακής Τράπεζας; Υπάρχει ή δεν υπάρχει η πρόθεση για την δημιουργία αμιγώς δημόσιου εθνικού ταμιευτηρίου;


Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International BusinessΑφήστε μια απάντηση