Η Κίνα στο … μικροσκόπιο του ΔΝΤ

“Η Κίνα εξακολουθεί να απολαμβάνει ισχυρή ανάπτυξη – 6,6 τοις εκατό το 2016 – καθώς μετατοπίζεται από τις επενδύσεις στην κατανάλωση και από τη βιομηχανία προς τις υπηρεσίες, αλλά η χώρα χρειάζεται ταχύτερη πρόοδο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης και τη μείωση των κινδύνων.”