Σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής,
τα τελικά αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών μας επιβεβαιώνουν
ότι τίποτε πλέον – σύμφωνα με τη θέληση των Γερμανών – δεν θα είναι ίδιο