Ες αεί επιτροπεία

Πλεονάσματα που θα σημαίνουν πλέον μόνο συρρίκνωση του κράτους.
Αναγκαστικά η επόμενη ημέρα θα ανήκει στον ιδιωτικό τομέα.
Όποιος πάρει τώρα θέση στην Ελλάδα, θα βγει πολύ κερδισμένος

Αυτά μου είπε χθες αργά το βράδυ φίλος που εργάζεται σε μεγάλο desk του Λονδίνου
με σημαντικές θέσεις στην Ελλάδα.

Βλέπει καλύτερα αυτός απο μακρυά, αυτά που εμείς βλέπουμε από κοντά αλληθωρίζοντας;
Βλέπουμε εμείς την ουσία κι αυτός εστιάζει στις φιοριτούρες που ετοιμάζουν οι οίκοι του εξωτερικού;

Δεν έχω απάντηση.
Ειλικρινά.

εκ του συγχρόνου καφενείου