Μια μικρή επιλογή απ’ όλα όσα απασχόλησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
και κατα συνέπεια (άμεσα ή έμμεσα) κι εμάς στις 24 Ιανουαρίου
καθώς και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα της 25ης Ιανουαρίου