…Τα Τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Σχολών Καλών Τεχνών Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Φλώρινας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του γνωστικού αντικειμένου τους, διεξάγουν εισιτήριες εξετάσεις τον Σεπτέμβριο. Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε διάφορα επίπεδα, όπως σε έργα εικαστικά σε σχέδιο και έργα εικαστικά σε χρώμα, και αν πετύχουν, εισάγονται στα τμήματα αυτά…