Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι και εις το μέλλον ουδεμία πραγματική βελτίωσης
των οικονομικών της χώρας θα καταστή δυνατή, εφόσον δεν αντιμετωπίζεται
το βασικόν τούτο πρόβλημα της πλημμελώς λειτουργούσης διοικητικής μηχανής.

Κυριάκος Βαρβαρέσος, 1952.


Είναι πραγματικό κατόρθωμα να έχεις φτιάξει μια δημόσια διοίκηση που κοστίζει ως ποσοστό του ΑΕΠ
περισσότερο από όσο κοστίζει σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Γερμανία
και η οποία παρέχει -με διαφορά- τις χειρότερες υπηρεσίες στην Ευρώπη.


Στην πραγματικότητα το ελληνικό δημόσιο όχι απλά δεν προσφέρει υπηρεσίες αλλά
σε πάρα πάρα πολλούς τομείς δημιουργεί εμπόδια και προβλήματα σε πολίτες και επιχειρήσεις.


Γιάννης Παπαδογιάννης