Άσχετα … Ακατάσχετα και … Γερμανικά

Άσχετο Ι:  Πώς σταθεροποιήθηκε το γερμανικό μάρκο το 1923 μετά την περίοδο του υπερπληθωρισμού που έφτασε σε κάτι δις-τρις % τον Νοέμβριο του ’23;


Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business


Με την υιοθέτηση του κανόνα του χρυσού;

Ναι σε δεύτερη φάση το 1924.

Σταθεροποιήθηκε με την έκδοση δεύτερου παράλληλου νομίσματος, του Rentenmark από δεύτερη παράλληλη τράπεζα, την Rentenbank χωρίς να γίνει το Rentenmark νόμιμο μέσο πληρωμής (legal tender) και με την διαχείρηση της κυκλοφορίας του να την έχει η Reichsbank … αυτά τα άσχετα


Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business


Άσχετο ΙΙ:  Το σχέδιο σταθεροποίησης του μάρκου το 1923 και μετά την εισαγωγή δεύτερου παράλληλου νομίσματος, του Rentenmark από παράλληλη “κεντρική” τράπεζα την Rentenbank, συμπεριελάμβανε, και δεύτερη “παράλληλη” τράπεζα, την Deutsche Golddiskontbank (Dego) η οποία και δημιουργήθηκε το 1924 με κεφάλαια που προήλθαν κατά 50% από τριετές δάνειο 100εκ πάουντ στέρλινγκ με 3% της Bank of England και με σκοπούς μεταξύ άλλων και την χρηματοδότηση του εξαγωγικού εμπορίου της Γερμανίας.

Όου γιες, όου γιες  

Πέρασαν χρόνια και ζαμάνια, πώς λέγεται η σημερινή “παράλληλη” Dego της Γερμανίας;


Νικόλαος Καρατσόρης|| Monetary Reform

University of Westminster

Ειδικότητα: International Business


Πώς λέγεται η σημερινή “παράλληλη” Dego της Γερμανίας:
Οι παράλληλες λέγονται KfW και Rentenbank αλλά η νέα Rentenbank είναι διαφορετική από την παλιά ενώ η KfW κάνει περισσότερα πράγματα και απο την Dego και από την Bundesbank.Leave a Reply