Ο τραγικός, ηρωϊκός κόσμος του Ομήρου

Ο τραγικός, ηρωϊκός κόσμος του Ομήρου

Ένας απαισιόδοξος κόσμος, αλλά όχι γι’ αυτό μελαγχολικός: σμίγει τις άγριες ιαχές του θριάμβου όταν κερδίζεται το ‘κύδος’ κι η ‘τιμή’, τα αδυσώπητα ‘μή μοι κύνα γούνα γουνάζεο’, με τα δάκρυα: ‘δεύοντο ψάμμαθοι, δεύοντο τεύχεα ανδρών, άμφι νέκυν ελεεινόν’: ‘βρεχόντουσαν από τα δάκρυα οι άμμοι, βρεχόντουσαν τα όπλα των ανδρών, γύρω απ’ το αξιολύπητο κουφάρι του νεκρού’…

More Here || Δείτε λεπτομέρειες

Ρητορικά Σχήματα: Διανοίας (και Λέξεως)

Ρητορικά Σχήματα: Διανοίας (και Λέξεως)

Ρητορικά σχήματα, ευκολύνοντα κι επιρρωνύοντα την πειθώ, δημιουργεί η τεχνήεσσα χρήσις του διαφόρου τρόπου (ή, ‘τόπου’) της λέξεως ή της διανοίας. Και η μεν πρώτη δημιουργεί τα λεκτικά σχήματα, η δε δευτέρα τα κατ’ έννοιαν σχήματα, ή σχήματα της διανοίας.

More Here || Δείτε λεπτομέρειες

Σαν τον Ησίοδο που … δεν κατανόησε τίποτα

Σαν τον Ησίοδο που … δεν κατανόησε τίποτα

Ο κανόνας του χρυσού αποτέλεσε το ρυθμιστικό πλαίσιο κανονιστικής συμμόρφωσης των οικονομικών συμπεριφορών για πάρα πολλά χρόνια από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά.

More Here || Δείτε λεπτομέρειες
1 35 36 37 38 39