Ιστορίες της 6ης Ιανουαρίου

Συμβάντα της 6ης Ιανουαρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…