Ιστορίες της 3ης Ιανουαρίου

Συμβάντα της 3ης Ιανουαρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…