Ιστορίες της 14ης Δεκεμβρίου

Συμβάντα της 14ης Δεκεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…