Ιστορίες της 13ης Δεκεμβρίου

Συμβάντα της 13ης Δεκεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…