Ιστορίες της 12ης Δεκεμβρίου

Συμβάντα της 12ης Δεκεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…