Ιστορίες της 11ης Δεκεμβρίου

Συμβάντα της 11ης Δεκεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…