Ιστορίες της 10ης Δεκεμβρίου

Συμβάντα της 10ης Δεκεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…