Ιστορίες της 8ης Δεκεμβρίου

Συμβάντα της 8ης Δεκεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…