Ιστορίες της 6ης Δεκεμβρίου

Συμβάντα της 6ης Δεκεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…