Ιστορίες της 4ης Δεκεμβρίου

Συμβάντα της 4ης Δεκεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…