Ιστορίες της 3ης Δεκεμβρίου

Συμβάντα της 3ης Δεκεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…