Ιστορίες της 2ας Δεκεμβρίου

Συμβάντα της 2ας Δεκεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…