Ιστορίες της 1ης Δεκεμβρίου

Συμβάντα της 1ης Δεκεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…