Ιστορίες της 12ης Νοεμβρίου

Συμβάντα της 12ης Νοεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…