Ιστορίες της 11ης Νοεμβρίου

Συμβάντα της 11ης Νοεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…