Ιστορίες της 9ης Νοεμβρίου

Συμβάντα της 9ης Νοεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…