Ιστορίες της 8ης Νοεμβρίου

Συμβάντα της 8ης Νοεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…