Ιστορίες της 7ης Νοεμβρίου

Συμβάντα της 7ης Νοεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…