Ιστορίες της 4ης Νοεμβρίου

Συμβάντα της 4ης Νοεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…