Ιστορίες της 2ας Νοεμβρίου

Συμβάντα της 2ας Νοεμβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…