Ιστορίες της 6ης Οκτωβρίου

Συμβάντα της 6ης Οκτωβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…