Ιστορίες της 5ης Οκτωβρίου

Συμβάντα της 5ης Οκτωβρίου : Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα…