Το “Έπος” του 2015 και άλλες Ιστορίες της 12ης Ιουνίου

Το “Έπος” του 2015 και άλλα συμβάντα της 12ης Ιουνίου :

Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν

την συγκεκριμένη μέρα στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν

Παρακολουθήστε τον pluralismos.gr και τις καθημερινά προγραμματισμένες
ιστορικές αναδρομές του…και ανατρέξτε στο αρχείο του


το “έπος” του 2015


το “έπος” του 2015


το “έπος” του 2015


το “έπος” του 2015


το “έπος” του 2015


το “έπος” του 2015


το “έπος” του 2015


το “έπος” του 2015


το “έπος” του 2015


το “έπος” του 2015


το “έπος” του 2015


το “έπος” του 2015

Greece plays brinkmanship again: Will it work out? from CNBC.


το “έπος” του 2015

Negotiators want Greece out of headlines: Economist from CNBC.


το “έπος” του 2015

Greece unwilling to reform: Economist from CNBC.


το “έπος” του 2015

Tsipras doesn’t want to be known for Grexit: CEO from CNBC.


το “έπος” του 2015

Is Greece still the biggest show in town? from CNBC.


το “έπος” του 2015

What ‘horrifies’ Germany about Greece… from CNBC.


το “έπος” του 2015

Is Greece close to a deal? from CNBC.Δείτε τις καθημερινές ιστορικές αναδρομές του pluralismos.gr

Sources/Πηγές: ΕΡΤ, ΟΠΑΠ και Ασοσιέιτεντ Πρες