Χ. Βλάδος: Μόνη Διέξοδος Η Δημιουργική Εξωστρέφεια

Καθώς «αρνηθήκαμε» να κατανοήσουμε την απαιτητική δυναμική της παγκοσμιοποίησης
και να απαντήσουμε ως κοινωνικοοικονομικό σύστημα στην πράξη
με υπεύθυνο, συστηματικό, δημιουργικό και έξυπνο τρόπο,
σήμερα την«πληρώνουμε»:
και θα την «πληρώνουμε», κατά τα φαινόμενα, όλο και πιο ακριβά…


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική
δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική

pluralismospluralismospluralismos