Ιστορίες της 9ης Μαΐου

Συμβάντα της 9ης Μαΐου :

Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν

την συγκεκριμένη μέρα στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν

Παρακολουθήστε τον pluralismos.gr και τις καθημερινά προγραμματισμένες
ιστορικές αναδρομές του…και ανατρέξτε στο αρχείο του
το “έπος” του 2015


το “έπος” του 2015


το “έπος” του 2015


Η 9η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Ημέρα της Ευρώπης


Η 9η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Ημέρα της Ευρώπης


Η 9η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Ημέρα της Ευρώπης


Η 9η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Ημέρα της Ευρώπης


Η 9η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Ημέρα της Ευρώπης


Η 9η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Ημέρα της Ευρώπης


Η 9η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Ημέρα της Ευρώπης


Η 9η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Ημέρα της Ευρώπης


Δείτε τις καθημερινές ιστορικές αναδρομές του pluralismos.gr

Sources/Πηγές: ΕΡΤ, ΟΠΑΠ και Ασοσιέιτεντ Πρες