Πλαστικές σακούλες: Τι γνώμη έχετε για το περιβαλλοντικό τέλος;

Το θέμα των ημερών για τις αρχές του 2018, είναι η χρήση της πλαστικής σακούλας και της ανακύκλωσης στην Ελλάδα γενικότερα.
Σε αυτό το πλαίσιο η
ierax analytix σας καλεί να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και να πείτε τη δική σας γνώμη!