Ιστορίες της 15ης Νοεμβρίου

Συμβάντα της 15ης Νοεμβρίου :

Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν

την συγκεκριμένη μέρα στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν

Παρακολουθήστε τον pluralismos.gr και τις καθημερινά προγραμματισμένες
ιστορικές αναδρομές του…και ανατρέξτε στο αρχείο τουΔείτε τις καθημερινές ιστορικές αναδρομές μας

Sources/Πηγές: ΕΡΤ, ΟΠΑΠ και Ασοσιέιτεντ Πρες