Ιστορίες της 10ης Οκτωβρίου

Συμβάντα της 10ης Οκτωβρίου :

Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν

την συγκεκριμένη μέρα στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν

Παρακολουθήστε τον pluralismos.gr και τις καθημερινά προγραμματισμένες
ιστορικές αναδρομές του…και ανατρέξτε στο αρχείο τουΔείτε τις καθημερινές ιστορικές αναδρομές μας

Sources: ΕΡΤ, ΟΠΑΠ και Ασοσιέιτεντ Πρες